Kamery v dopravě

"Smart Mobility – cesta ke zlepšování kvalitu a atraktivity služeb veřejné dopravy."

Pomáháme zlepšovat služby pro cestující, zvyšovat efektivitu svého provozu provoz a zlepšitovat bezpečnost přepravy cestujících.

Navrhujeme a dodáváme jednotlivá řešení, která jsou součástí celkové vize, a umožňují průběžný rozvoj a rozšiřování podle krátkodobých potřeb zákazníka i jeho strategických plánů.

Důsledně vycházíme z obecných standardů a rozhraní, které umožňují jak napojení na existující systémy, tak otevřenost do budoucna pro rozvoj bez závislosti na konkrétním dodavateli.

Navržená řešení jsou kombinací vlastních produktů, produktů třetích stran a v případě nutnosti vývoje jak SW, tak HW komponent.