Kamerové systémy

Kamerové systémy

Kamerové systémy umožňují mnohem víc, než jen sledování vymezeného prostoru. The Team C-System je platforma integrující řadu nástrojů a služeb, které umožňují přizpůsobit vytvořit řešení přesně podle konkrétních potřeb projektu.

Flexibilita

 • Od jednoúčelových řešení, po dohledová centra zahrnující stovky jednotlivých kamer
 • Využití stávajících kamer, zpětná analýza kamerových záznamů
 • Modularita. Pro konkrétní řešení se vyberou potřební moduly a sestaví do jednoho uceleného systému. Kdykoli je možné moduly přidávat nebo odebírat.
 • Rostoucí systém - postupné přidávání nových kamer podle potřeby, rozšiřování o nové analytické funkce
 • Součástí licence je u právo na všechny budoucí aktualizace  a nové verze příslušných produktů.
 • Oborová řešení. Rozsáhlá sada řešení pro různé oblasti. Od maloobchodu, přes dopravu, až po zajištění letišť, věznic nebo výrobní podniky.
 • Demo instalace, umožňující otestování možností a efektivnější využití dostupných nástrojů.

Použití

 • Základní dohled. Kamera sledující vymezený prostor a její obraz je přenášen na dohledové pracoviště. To může zahrnovat od jednotek kamer (např. obchody) po stovky kamer (dopravní dohledové systémy)
 • Varovný systém. Nevyžaduje fyzickou přítomnost operátora. Při splnění stanovených podmínek je spuštěna stanovená procedura (např. alarm, uložení záznamu do archivu, upozornění obsluhy prodejny na nutnost otevření další pokladny a pod.)
 • Jednoúčelová zařízení. Software pro analýzu obrazu je zaintegrován do zařízení. Typickými příklady jsou kamery pro počítání a kategorizaci objektů v dopravě (vozidla, cyklisté, chodci), automatické vjezdové závory povolující vjezd na základě seznamu SPZ nebo zařízení detekujíc poškození vozidel.
 • Veřejně dostupné systémy. Zpřístupnění kamer pro veřejnost (např. kamery sledující hustotu dopravy, obsazenost sjezdovek, bazénů, zobrazení života zvířat v zoologických zahradách a pod.
 • Integrace s dalšími systémy. Propracovaná rozhraní umožňující integraci s dalšími systémy a vzájemnou výměnu informací

Základní funkce

 • Přenos videa z kamery v reálném čase.
 • Archiv. Uložení videa z kamery pro potřeby budoucího využití. Uložení celého záznamu nebo pouze těch částí, kdy nastane konkrétní událost. Ukládání záznamu jen po omezenou dobu.
 • Vzdálené ovládání kamery (pokud to kamera umožňuje). Natáčení, přiblížení, autofocus, automatické režim apod.
 • Obousměrný přesnost audio (pokud to kamera umožňuje)
 • Vizuální zobrazení rozmístění kamer a jejich záběr
 • Analytické obrazu v reálné čase. Řádově 30 základních analytických modulů, Analýzu je možno provézt i zpětně na záznamu v archivu.  

Klientské aplikace

 • Plný klient. Základní klientská aplikace určená pro klíčové uživatele a pro správu a konfiguraci systému.
 • Webový klient. Klientská aplikace určená pro běžné uživatele. Neumožňuje měnit konfiguraci systému a nezobrazují se v ní data z analytických modulů.
 • Mobilní klient. Klientská aplikace určená pro mobilní telefony a tablety. Podpora pro všechny základní platformy (Android, iOS, Windows Mobile
 • Integrace. Otevřené a dobře zdokumentované API umožňuje zaintegrovat funkce platformy do externích aplikací, případně vytvořit klienta podle specifických zadání.