Využíváme nestandardní nápady z jedné oblasti pro neočekávané ale efektivní vyřešení problémů z oblasti druhé.
Máme prozkoumáno to, co jiní považují za hudbu budoucnosti.

... jsme rodina ... jsme Team.