Počítání a kategorizace objektů

Modul "Počítání a kategorizace objektů" slouží zejména k monitorování počtu objektů v závislosti na jejich typu. Příkladem je sledování dopravy v rozdělené na chodce, cyklisty, osobní vozidla a nákladní vozidla. Modul slouží zejména jako zdroj statistických informací pro změny v dopravě, vyhodnocování jejich dopadů a pod. Modul je určen pro obecné použití a je možné ho nasadit stejně tak v na ulicích, cyklostezkách nebo i v rámci velkých budov a areálů.

Analýza provozu může probíhat v reálném čase nebo zpětně z existujících kamerových záznamů. 

Modul může být umístěn jak v dohledovém centru a připojen ke kameře vzdáleně. Je ale možné jeho zabudování do chytré kamery, která následně odesílá pouze souhrnná data a v případě potřeby může fungovat i zcela autonomně. Pro analýzu provozu je možné využít i stávající kamery. V těchto případech, ale obraz z kamery není vždy vhodný pro získání výsledků s dostatečnou přesností.

Modul je možné kombinovat s modulem "Heat map", který v reálném čase zobrazuje hustotu pohybu objektů v podobě "teplotní mapy".

Vzhledem k charakteru poskytovaných výstupů modul nepracuje s osobními daty.

 

 

Jak to funguje

 • v zorném poli kamery je nadefinován hranice, při jejímž překročení je objekt započítán
 • je nadefinován směr vstupu a výstupu objektu
 • pro jednotlivé kategorie jsou nastaveny charakteristické rozměry objektu
 • je nastaven interval pro nulování počitadla
 • při překročení hranice je objekt započten do celkové statistiky, zaznamenám směr a podle tvaru a velikosti je zařazen do příslušné kategorie

Výstupy

Výsledné údaje mohou být:

 • zobrazeny na monitoru dohledového pracoviště v reálném čase
 • pro následnou analýzu dostupné jako CSV soubory
 • odesílány do dalších aplikací k následnému zpracování - průběžně nebo po dávkách

Přínosy

Modul Počítání a kategorizace objektů umožňuje například:

 • monitorovat hustotu provozu podle jednotlivých typů objektů
 • poskytovat podklady pro analýzu a plánování změn v dopravě
 • analyzovat dopady provedených změn

Oblasti využití

 • chytré a bezpečné město
 • chytrá doprava a logistika
 • veřejné budovy a areály