Počet objektů ve frontě

Modul "Počet objektů ve frontě" slouží k počítání objektů čekajících ve frontě na odbavení nebo zpracování. Modul slouží zejména jako zdroj informací pro operativní rozhodování a umožňuje v reálném čase reagovat na změny počtu čekajících objektů. Lže jím například sledovat počet vozidel čekajících na semaforu na červenou, počet kupujících ve frontě před pokladnou, apod.

Jak to funguje

 • v zorném poli kamery je nadefinováno až 6 zón pro detekci fronty
 • pro každou frontu je nastavena prahová hodnotu počtu objektů a délky jejich pobytu ve frontě
 • je nadefinována událost, která nastane při splnění splnění požadovaných kritérií

Výstupy

Pro potřeby operativního řízení je na základě definované události:

 • zobrazena zpráva na monitoru dohledového pracoviště
 • odeslána zpráva příjemci (SMS, email, apod.)
 • předána informace jinému informačnímu systému
 • vyvolání reakce přímo připojeného zařízení. 

Pro potřeby následné analýzy lze generovat zprávy o počtu objektů v jednotlivých frontách za libovolné časové období, zónu a kameru jako celek.


Přínosy

Modul Počítání objektů ve frontě umožňuje například:

 • optimalizaci přepínání světelných křižovatek v závislosti na počtu čekajících vozidel
 • optimalizovat dobu intervaly přepínání semaforů pro řízení dopravy v jednom pruhu
 • rychle reagovat v obchodech na měnící se počty čekajících u pokladen
 • optimalizovat otevírací dobu obchodu a rozvrh práce vašich zaměstnanců

Oblasti využití

 • chytré a bezpečné město
 • chytrá doprava a logistika
 • maloobchod
 • volný čas a zábava
 • veřejné služby