Modul "Počet objektů ve frontě" slouží k počítání objektů čekajících ve frontě na odbavení nebo zpracování. Modul slouží zejména jako zdroj informací pro operativní rozhodování a umožňuje v reálném čase reagovat na změny počtu čekajících objektů. Lže jím například sledovat počet vozidel čekajících na semaforu na červenou, počet kupujících ve frontě před pokladnou, apod.

... další informace.

Modul "Počítání a kategorizace objektů" slouží zejména k monitorování počtu objektů v závislosti na jejich typu. Příkladem je sledování dopravy v rozdělené na chodce, cyklisty, osobní vozidla a nákladní vozidla. Modul slouží zejména jako zdroj statistických informací pro změny v dopravě, vyhodnocování jejich dopadů a pod. Modul je určen pro obecné použití a je možné ho nasadit stejně tak v na ulicích, cyklostezkách nebo i v rámci velkých budov a areálů.

... další informace.

Modul "Počítání objektů" slouží k počítání pohybujících se objektů - lidí, vozidel, lodí, balíků, zvířat a dalších objektů. Pokud objekt překročí stanovenou hranici, je započítán do výsledné statistiky. V úvahu se bere i směr překročení čáry (vchod/výhod). Ve sledovaném prostoru může být takto nadefinováno i několik hranic, které pomohou lépe pochopit chován objektů ve sledovaném prostoru (např. křižovatka).

... další informace.